Tunnusluvut

Konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 81,0 (69,2) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 10,7 (10,3) miljoonaa euroa ja tilikauden voitto 8,0 (9,3) miljoonaa euroa.  

Investoinnit olivat yhteensä 12,0 (9,6) miljoonaa euroa, josta verkostoinvestoinnit olivat 10,4 (8,4) miljoonaa euroa ja muut investoinnit 1,6 (1,1) miljoonaa euroa. 

Konsernin ulkopuolisten lainojen määrä oli 93,1 (101,3) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 29,2 (27,5) prosenttia. Maksuvalmius (quick ratio) oli 1,3 (2).

Konsernin palveluksessa oli elokuun lopussa vakinaista henkilöstöä 60 (59) ja määräaikaisia henkilöitä 3 (2).