Arvio loppuvuoden kehityksestä

Konsernin koko vuoden tulos tulee jäämään viime vuoden tulosta pienemmäksi. Sähkön käytön ja sähkön myynnin arvioidaan kasvavan edellisvuoteen verrattuna. 

Sähkön tukkumarkkinahinta on ennätyksellisen korkealla tasolla, ja loppuvuoden sähköjohdannaisten hinnat ovat nousseet voimakkaasti. Mikäli nykytilanteeseen ei tule suuria muutoksia, sähkön tukkumarkkinahinta toteutuu selvästi pitkän aikavälin keskiarvoa korkeampana vuonna 2021.