Strategia

www_strategia2018 (002).jpg

Arki virtaa!

Strategiamme avainteemoja ovat asiakkaat, uudistuminen ja kilpailukyky sekä toiminnan vahva perusta. Johtoryhmä valmisteli elo–syyskuussa strategiapäivityksen, jonka tavoitteena oli terävöittää ja päivittää strategia muuttuneen toimintaympäristön mukaiseksi. Strategian päivitys hyväksyttiin hallituksen kokouksessa 5.10.2017. Arvot on luotu koko henkilöstön yhteisessä prosessissa kevättalvella 2017.

Uudistuen kasvuun

Nostamme asiakkaat keskiöön parhaalla asiakaspalvelulla, uusilla tuotteilla ja brändin mukaisella toiminnalla. Uudistumme toimimalla arvojen mukaisesti, vahvistamalla osaamistamme ja johtamalla palvelutuottajiamme. Parannamme kilpailukykyämme ohjaamalla asiakaskannattavuutta ja digitalisoimalla toimintaamme. Siirrymme hiilineutraaliin tuotantoon ja vahvistamme verkon toimitusvarmuutta.

Asiakkaat keskiöön

Huolehdimme brändistämme ja varmistamme, että olemme siellä, missä asiakkaatkin ovat. Asiakaspalvelumme on koko toimialan parasta. Kehitämme ja digitalisoimme palveluitamme asiakaslähtöisesti eri kanavissa. Tuotekehityksemme vastaa asiakkaiden tarpeisiin.

Uudistumme ja kehitymme

Työskentelemme arvojemme mukaisesti. Samalla kehitämme omaa toimintaamme ja osaamistamme tulevaisuuden tarpeisiin.

Parannamme kilpailukykyämme

Asiakassuhteiden ymmärtäminen ja toimiva yhteistyö palveluntuottajiemme kanssa on meille tärkeää. Mm. niiden hallinta kasvattaa kilpailukykyämme ja voimme kasvaa valituilla osa-alueilla.

Vahvistamme rakenteitamme

Teemme verkko- ja energialiiketoiminnassa työtä kustannustehokkaasti ja tulevaisuuteen suuntautuen. Panostamme edelleen vahvasti uusituvan energian tuotantoon ja olemme mukana myös toimialan uusissa liiketoiminta-avauksissa.

Arvot

Hyvin palveltu asiakas

Arvostamme asiakaitamme.
Tuotamme hyötyä ja hyvinvointia.
Pidämme lupaukset.

Yhteistyöstä voimaa

Onnistumme yhdessä.
Tuemme toisiamme.
Välitämme toisistamme.
Pidämme lupauksemme.

Avoimuutta arkeen

Kommunikoimme avoimesti.
Kuuntelemme jokaista.
Toimimme oikeudenmukaisesti.

Uudistumalla parempiin tuloksiin

Toimimme tavoitteellisesti.
Arvostamme hyvää työtä.
Kehitämme itseämme.
Olemme joustavia.