Energialiiketoiminta

Energialiiketoiminnan liikevaihto osatilikaudella oli 49,4 (38,5) miljoonaa euroa ja tulos rahoituserien jälkeen –0,6 (0,8) miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä oli keskimäärin 31 (31).

Sähkön myynti kasvoi 11 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Myynnin kasvun taustalla oli etenkin edellisvuotta kylmempi talvi. Sähköä myytiin katsauskaudella 708 (636) GWh. Sähköntuotanto yhtiön tuotanto-osuuksilla oli 259 (271) GWh.

Sää on ollut selvästi kylmempi, kuivempi ja vähätuulisempi kuin vuonna 2020. Lisäksi polttoaineiden ja päästöoikeuden hinnat ovat nousseet ennätystasoille vuoden edetessä. Tämä näkyy myös sähkön tukkumarkkinahinnassa niin Suomessa kuin pohjoismaisella tasolla. Suomen hinta-alueella hinta nousi 116 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Jakson keskihinta oli 54 €/MWh. Systeemihinta oli katsauskaudella 46,5 €/MWh (9,3).

Teollisuuden Voima tiedotti elokuun lopussa Olkiluoto 3 -hankkeen uudesta aikataulusta. Laitoksen käynnistämistä joudutaan siirtämään neljällä kuukaudella turbiinin testauksessa havaittujen ongelmien vuoksi. Uuden aikataulun mukaan laitoksen koekäyttö alkaa helmikuussa 2022 ja säännöllinen sähköntuotanto kesäkuussa 2022.