Verkkoliiketoiminta

Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n liikevaihto katsauskaudella oli 34,9 (33,7) miljoonaa euroa ja tulos rahoituserien jälkeen 10,3 (9,9) miljoonaa euroa. Yhtiön henkilöstön määrä oli keskimäärin 16 (17). 

Sähköverkon toimitusvarmuutta parantavat maakaapelointihankkeet ja muut verkostoinvestoinnit ovat vuonna 2021 noin 17 miljoonaa euroa. Keskijänniteverkkoa uusitaan ilmajohdoista maakaapeliksi noin 130 kilometrin matkalla. Verkonrakennustyöt etenevät maastossa hieman aikataulusta jäljessä. Puuston raivaukset johtojen läheisyydessä ovat edenneet suunnitelmien mukaan ja helikopterilla tehtävät raivaukset valmistuivat heinäkuun aikana. 

Yhtiön jakelualueella asiakkaat käyttivät katsauskaudella sähköä 849 (784) miljoonaa kilowattituntia, mikä on noin 8 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Uusia liittymissopimuksia on tehty katsauskaudella 173 (123) kappaletta. Kymenlaakson Sähköverkon alueelle on elokuun loppuun mennessä liitetty lähes 1 300 aurinkosähköjärjestelmää, joiden yhteenlaskettu kapasiteetti on noin 10 MW. 

Sähkönjakelun keskeytyksiä on yhtiön verkkoalueella ollut viime vuotta vähemmän. Kevään ukkosmyrsky toukokuussa, Aatu-myrsky juhannuksena ja elokuun voimakkaat tuulet ovat näkyneet keskeytysmäärissä, mutta laajamittaisia koko verkostoa koskevia häiriöitä ei ole ollut. Määrätietoiset jo vuosia kestäneet panostukset verkon uudistamiseen ja ylläpitoon ovat vähentäneet verkkoalueella esiintyviä sähkönjakelun keskeytyksiä.  

Vuoden 2022 verkonrakennushankkeiden urakoitsijat on kilpailutettu ja valittu. Jakeluverkkohankkeita toteuttavat ensi vuonna Eltel Oy, Elvera Oy, Netel Oy sekä Sähkölandia Oy. Materiaalien, kuten kuparin ja alumiinin, hinnannousu on nostanut viime kuukausina rakentamiseen kohdistuvia projektikustannuksia. Kiinteähintaisten sopimusten vuoksi hinnannousun vaikutukset rajautuvat yksittäisiin hankkeisiin.