Konsernituloslaskelma

tuhatta euroa    1.1.–31.8.2021   1.1.–31.8.2020   1.1.–31.12.2020
 Liikevaihto 81 009  69 174  107 928
Liiketoiminnan muut tuotot  147  349 608
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista  532  289 1 923
Materiaalit ja palvelut  –54 901 –44 170 –69 953 
Henkilöstökulut  –2 809 –2 674 –4 033
Poistot ja arvonalentumiset  –8 040 –7 585 –11 556
Liiketoiminnan muut kulut  –5 233 –5 041 –8 036
Liikevoitto  10 706  10 342 16 880
Rahoitustuotot ja -kulut  –590 862 461
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja   10 116 11 204 17 341
Tuloverot  –2 026 –1 773 –2 471
Laskennalliset verot  –84 –84 –327
Tilikauden voitto  8 006  9 346 14 543

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.