Konsernitase

tuhatta euroa  31.8.2021  31.8.2020  31.12.2020 
VASTAAVAA       
Pysyvät vastaavat       
   Aineettomat hyödykkeet  7 367  7 964 7 838
   Aineelliset hyödykkeet  145 329  138 068 141 504
   Sijoitukset  80 564  78 433 80 187
Vaihtuvat vastaavat       
   Laskennallinen verosaaminen  2 651  2 777 2 735
   Rahoitusomaisuus   49 668 42 171 42 532
Yhteensä  285 579  269 413 274 795
       
VASTATTAVAA       
Oma pääoma       
   Osakepääoma  230  230  230 
   Muu oma pääoma  78 697  73 876 79 073
Vieras pääoma       
   Laskennallinen verovelka  9 458  9 258  9 458
   Pitkäaikaiset velat  84 889 93 111 89 000
   Liittymismaksut  73 044  71 596  71 990
   Lyhytaikainen vieras pääoma  39 261  21 342 25 044 
Yhteensä  285 579  269 413 274 795

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.