Avainluvut 2017

 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto, milj. euroa       93,6  94,1 93,9  106,2 119,4
Liikevoitto, milj. euroa   53,7 13,4 9,1  12,0 18,8
Liikevoitto %  60,6 14,3 9,7  11,3 15,8
Tase, milj. euroa  266,9 262,7 258,1  239,2  225,3 
Maksetut osingot, milj. euroa  8,3* 11,0 11,0  10,7   10,6
Investoinnit, milj. euroa  19,0 29,2 16,7  35,7  36,8 
Sijoitetun pääoman tuotto, %  25,5 9,1 4,4  6,0 9,9
Omavaraisuusaste, %  45,4 59,9 58,2  63,9  67,7 
Omavaraisuusaste ilman liittymismaksuja, %  20,0 34,8 33,4  37,5 40,3
Quick Ratio  1,9 1,4 1,7  1,4 1,9
Henkilöstöä keskimäärin  64 84 137  163  180 

* hallituksen esitys