Henkilöstö 2017

Konsernin palveluksessa työskenteli 64 (84) henkilöä. Vakinaisen henkilöstön määrä tilikauden lopussa oli 62 (68).  

Konsernin vakinaisesta henkilöstöstä tilikauden päättyessä työskenteli energialiiketoiminnassa 28 (27), verkkoyhtiössä 19 (20) ja talous- ja hallintopalveluissa 15 (22). Konsernin vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 48,5 (49,5) vuotta. Kertomusvuoden henkilöstökulut olivat 4,4 (5,7) miljoonaa euroa eli 4,7 (6,0) prosenttia liikevaihdosta.

Henkilöstöä keskimäärin 2013–2017

Henkilöstön ikäjakauma 2017

Naisia / miehiä vuoden 2017 lopulla

naisia 26 kpl
miehiä 36 kpl

Henkilöstökulut 2013–2017