Vuosi lyhyesti

Tapahtumia vuoden varrelta

01–04 / 2021

 • Tammikuussa KSOY:ssä otettiin uutena asiakaspalvelukanavana käyttöön bottipalvelu, joka tunnetaan KSOY:ssä nimellä Virtasbotti.
 • Maaliskuussa Kymenlaakson Sähkölle annettiin Suomen innostavimmat työpaikat tunnustus. KSOY sijoittui pienten organisaatioiden (30–149 henkilöä työllistävät organisaatiot) joukossa Suomessa upeasti neljänneksi.
 • Uusi asiakastietojärjestelmä otettiin onnistuneesti käyttöön maaliskuussa.


 05–08 / 2021

 • Toukokuun lopulla erityisesti etelärannikkoa koettelivat kovat myrskytuulet ja koko Etelä-Suomea puolestaan kovat ukkoset. Ukkoset aiheuttivat poikkeuksellisen paljon pienjänniteverkon vikatilanteita.
 • Touko–kesäkuussa suoritettiin helikopterin avustuksella johtoalueelle ulottuvien reunapuiden oksintaa Haminassa, Virolahdella, Kotkan itäosissa ja Miehikkälässä. Samoille alueille toteutettiin myös johtoalueen aluskasvillisuuden raivaus.
 • Osana verkon kunnossapitoa ja toimitusvarmuutta toteutettiin sähköverkon lentokuvausta Luumäellä ja Kouvolassa sekä osissa Lapinjärveä, Loviisaa, Pyhtäätä, Kotkaa, Haminaa ja Miehikkälää. Verkkoa kuvattiin noin 1 400 kilometriä.


09–12 / 2021

 • Syysmyrsky aiheutti laajalti sähkönjakelun vikatilanteita lokakuun lopussa. Erityisesti saaristokohteissa katkojen korjaus aiheutti haasteita.
 • Uutta maakaapeliverkkoa otettiin vuoden aikana käyttöön noin 280 kilometriä. Keskijänniteverkkoa kaapeloitiin noin 180 kilometriä ja pienjänniteverkkoa 100 km. Keskijänniteverkon kaapelointiaste oli vuoden 2021 lopussa 29 (25) prosenttia.
 • Marraskuussa käynnistettiin uuden tekniikan sähkömittareiden pilottihanke yhteistyössä Pohjois-Karjalan Sähkönsiirto Oy:n ja Enerim Oy:n kanssa.
 • KSOY jakoi vuoden 2021 stipendit sitoutuneille ja tavoitteellisille nuorille urheilijoille. Stipendin arvo on saajalle 800 euroa.
 • Konsernin strategiaa uudistettiin. Strategia määrittelee painopistealueet sähköverkkotoiminnalle, energian tuotannolle, sähkön ja palveluiden myyntitoiminnalle sekä KSOY-yhteisölle.
 • Marraskuussa julkaistiin investointipäätös KSOY:n osallistumisesta Suomen suurimman tuulivoimapuiston toteuttamiseen Lestijärvelle.
 • Henkilökunnan joululahjoituksen kohteeksi valittiin nuorten ja lasten mielenterveystyö (MIELI ry).
 • Olkiluoto 3 -ydinvoimalan reaktori käynnistettiin.