Avainluvut 2021


 2021  2020  2019 2018 2017
Liikevaihto, milj. euroa        135,0 107,9 119,7 124,2  93,6
Liikevoitto, milj. euroa  4,4  16,9 22,9 23,0 53,7
Liikevoitto %  3,2 15,6 19,2 18,5 57,4
Tase, milj. euroa 322,4  274,8   265,2 269,0 266,9
Maksetut osingot, milj. euroa  2,8 8,4  9,6 8,5 8,3
Maksetut osingot, euroa / osake 16,9  50,0  57,3 50,7 49,5
Investoinnit, milj. euroa  19,3 17,2 18,0  18,0 17,1
Sijoitetun pääoman tuotto, %  2,7 10,9 14,9 14,6 31,9
Omavaraisuusaste %  25,5 28,9 28,2 24,7 20,1
Quick Ratio  0,5  1,6 1,4 1,3 1,9
Henkilöstöä keskimäärin  60  59 58 60 64