Energialiiketoiminta

Energialiiketoiminnan liikevaihto oli 88,0 (61,0) miljoonaa euroa ja tulos rahoituserien jälkeen –13,1 (0,3) miljoonaa euroa. Tulos sisältää tilikaudella tehdyt yhteensä 1,7 (0,0) miljoonan euron suuruiset kertaluonteiset alaskirjaukset osakkuusyhtiöiden arvostukseen. Suurin syy heikkoon tulokseen oli loppuvuoden poikkeuksellisen kylmä sää, joka yhdessä korkean sähkön hankintahinnan kanssa teki ajanjaksosta erittäin vaikean sähkön myynnille.
Lampotilan_kehitys_2021.jpg

Sähkön myynti kasvoi

Sähkön myynti kasvoi kolmetoista prosenttia edellisvuodesta. Sähköä myytiin 1 115 (986) miljoonaa kilowattituntia. 

Sähkön tuotantoon merkittävä investointi

Sähköntuotanto yhtiön tuotanto-osuuksilla oli 409 (416) miljoonaa kilowattituntia.

Tuotannon osalta vuoden merkittävimmät tapahtumat olivat investointipäätös Lestijärven tuulivoimahankkeeseen marraskuussa ja Olkiluoto 3 -laitoksen reaktorin käynnistys joulukuussa. Olkiluodon ydinvoimalan säännöllisen sähköntuotannon odotetaan alkavan heinäkuussa 2022.

Investointipäätöksellä osallistumisesta Suomen suurimpaan tuulivoimapuistoon Lestijärvellä jatketaan määrätietoista työtä olla täysin hiilineutraali sähköntuottaja 2023. Lestijärven tuulipuiston valmistumisen jälkeen tuulivoiman osuus KSOY:n koko sähköntuotannosta on noin 30 prosenttia.  Yhtiö on sitoutunut osallistumaan uusiin tuuli- ja aurinkovoimahankkeisiin yhteensä 11,5 Meur edestä.

KSOY_sahkon_hiilineutr_tuotanto_2021_SUO.jpg

Tietojärjestelmämuutokset työllistivät

Yhtiön uusi asiakastietojärjestelmä otettiin käyttöön maaliskuussa 2021. Koko vuoden ajan valmistauduttiin 2022 tapahtuvaan valtakunnallisen datahub-järjestelmän käyttöönottoon.