Verkkoliiketoiminta

Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n liikevaihto oli 53,1 (51,3) miljoonaa euroa ja liikevoitto 14,5 (15,6) miljoonaa euroa.

Vakaa hinnoittelu jatkuu

Sähkön verkkopalvelun hintoja ei ole korotettu neljään vuoteen. Vuonna 2021 sähkön käyttö kasvoi jakelualueella noin kymmenen prosenttia.

Toimitusvarmuus hyvällä tasolla

Vuonna 2021 sähkökatkojen kesto asiakasta kohden lyheni jonkin verran ja oli nyt 2,28 (2,46) tuntia/asiakas.

Sähköverkon toimitusvarmuutta parantavat maakaapelointi- ja muut verkostoinvestoinnit olivat noin 17 miljoonaa. Keskijänniteverkkoa kaapeloitiin noin 180 kilometriä ja verkon kaapelointiaste oli vuoden 2021 lopussa 29 (25) prosenttia. Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n käyttöpaikoista jo yli 65 prosenttia on toimitusvarman sähköverkon piirissä.

toimitusvarmuuskuva 2021.jpg

Liittymämyynti kasvoi

Uusien liittymien määrä lisääntyi edellisvuodesta, kun uusia liittymäsopimuksia tehtiin 249 (200) kappaletta. Uudet liittymät kohdistuivat erityisesti omakotitalojen ja loma-asuntojen rakentamiseen.