Kilpailukykyistä energiaa

Sähkön hintakilpailukykyä turvataan suojauksilla

Hinnaltaan kilpailukykyinen energia on keino, jonka avulla varmistamme elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja kuluttaja-asiakkaiden jokapäiväistä sujuvaa arkea.

Sähkön hintariskejä vastaan suojaudutaan tekemällä sähköjohdannaissopimuksia sekä myynnin että tuotannon osalta. Yhtiössä on salkunhallinnan riskikäsikirja, jonka mukaisesti suojaustoimenpiteet toteutetaan.

Toiminnan riskit ja epävarmuustekijät hallitaan noudattamalla yhtiön hallituksen hyväksymää riskienhallintajärjestelmää ja riskienhallintapolitiikkaa.

Arvoa omistajille ja yhteiskunnalle

Tavoitteenamme on tuottaa arvoa kaikille sidosryhmillemme. Tuotamme omistajille ja yhteiskunnalle taloudellista arvoa mm. verojen ja osinkojen muodossa. Vuodelta 2021 tilitettävää arvonlisäveroa kertyi 6,7 miljoonaa euroa ja tilitettävää sähköveroa 26,0 miljoonaa euroa. Konsernin rahoituslaskelman mukaan tuloveroa maksettiin 2,4 miljoonaa euroa.

Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle 2,8 miljoonan euron osingon jakamista eli 16,90 (50,00) euroa osakkeelta.

Asiakkaille ja henkilöstölle

Kannattava ja menestyvä yhtiö on turvallinen kumppani. Taloudellinen vakaus turvaa toimintamme ja sen kehittämisen. Meillä on vastuullinen rooli yhteiskunnassa välttämättömän hyödykkeen, sähkön, tuottajana sekä vastuu yli 100 000 asiakkaastamme, joille mahdollistamme sähkön häiriötöntä toimitusta ja saatavuutta kilpailukykyiseen hintaan. 

Kannattava toiminta mahdollistaa välttämättömät investoinnit, joiden avulla täytämme meille asetetut vaatimukset ja varaudumme tulevaisuuden tarpeisiin sekä uudenlaisiin energiaratkaisuihin.