Kohti hiilivapaata energiantuotantoa

Kymenlaakson Sähkö on asettanut tavoitteekseen olla sähköntuotannossaan täysin hiilineutraali vuoteen 2023 mennessä. Vuoden 2021 tunnuslukujen mukaan hiilineutraali tuotanto on jo nyt 94 prosenttia. Strateginen siirtyminen fossiilisiin polttoaineisiin perustuvasta sähköntuotannosta kohti hiilineutraalia tuotantoa on siis lähes loppusuoralla.

Tuulivoimaan uusi, merkittävä investointi

Vuonna 2021 Suomeen rakennettiin 141 uutta tuulivoimalaa, joiden yhteenlaskettu teho oli 671 MW. Tuulivoimakapasiteetti kasvoi edellisvuodesta 26 prosenttia. Koko vuoden tuulivoimatuotanto oli 11,7 prosenttia maamme kaikesta sähköntuotannosta. Tuulivoimalla katettiin Suomen sähkönkulutuksesta 9,3 prosenttia, ja määrän odotetaan kasvavan 25 prosenttiin viimeistään vuonna 2025. (Tuulivoimayhdistys 12.1.2022)

Kymenlaakson Sähkö on mukana useissa tuulivoimahankkeissa. Käynnissä olevista rakentamishankkeista Teuvan tuulivoimapuisto valmistui vuoden 2021 lopussa, ja sen kaupallinen käyttö alkoi vuoden 2022 alussa. Tällä hetkellä tuulivoimakohteemme tuottavat sähköä noin 63 miljoonaa kilowattituntia vuodessa.

Strategiansa mukaisesti KSOY teki vuonna 2021 investointipäätöksen osallistua Suomen suurimman tuulivoimapuiston rakentamiseen Lestijärvelle. Valmistuttuaan tuulipuiston vuosittainen energiantuotanto on yli 1,3 terawattituntia, joka vastaa noin 280 000 kotitalouden vuosittaista sähkönkulutusta (5 000 KWh/ kotitalous). Lestijärven tuulipuiston valmistumisen jälkeen tuulivoiman osuus Kymenlaakson Sähkön koko sähköntuotannosta on noin 30 prosenttia. Puiston arvioidaan valmistuvan vuoden 2024 loppuun mennessä ja aloittavan toimintansa vuoden 2025 alussa.

jouttikallion-tuulipuisto-207-mw-foto-mikko-havusela (5).jpg

Aurinkosähköjärjestelmien tehot kasvavat

Kymenlaakson Sähköverkon verkkoon on liitetty noin 1 370 aurinkosähköjärjestelmää, joiden kokonaisteho on 10,8 MW. Sähköä ostetaan myös lähes 1 300 pientuottajalta.

Energianeuvontaa asiakkaillemme

Vuonna 2021 uudistimme toiminta-alueemme kirjastoissa lainattavissa olevat energiankulutusmittarit ja niiden ohjeistuksen. Mittareita voi lainata noin 60 kirjastosta veloituksetta.

ig_ksoy_energiankulutusmittari_1080x1080.jpg

Olimme edelleen mukana rahoittamassa puolueettoman energianeuvojan toimintaa Kymenlaaksossa, ja osallistuimme lisäksi Päijät-Hämeen ilmastotyöryhmän toimintaan. Asiakaspalvelumme hoitaa energianeuvontaa osana päivittäistä toimintaa.

Kaikilla teoilla on merkitystä

Valtakunnallista energiansäästöviikkoa vietettiin vuonna 2021 jo 25. kerran. Energiansäästön teemaviikko viestii meitä kaikkia koskettavista asioista: kuinka energiaa järkevästi käyttämällä hillitsemme ilmastonmuutosta ja vähennämme muita ympäristövaikutuksia. Osana energiansäästöviikkoa haastoimme asiakkaamme kertomaan meille parhaat energiansäästövinkit teemalla ”Kaikilla teoilla on merkitystä”. Tuloksista voi lukea verkkosivuiltamme.

Lahjoitimme jälleen alueemme koulujen tokaluokkalaisille energia-aiheista opetusmateriaalia. Valmiin materiaalin, pelien, leikkien avulla on helppo ottaa haltuun perustiedot energiasta, sen tuotannosta sekä järkevästä käytöstä ja säästämisestä.

Energiatehokkuussopimus velvoittaa omaan energiatehokkuuteen

Kymenlaakson Sähkö on mukana energiatehokkuussopimuskaudella 2017–2025. Energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa ja edistävät energian tehokasta käyttöä Suomessa. Sopimus velvoittaa energiankäytön tehostamiseen vapaaehtoisesti kehittämällä innovatiivisia uusia energiapalveluita ja energiatehokkuustoimia asiakkaille.

Energiankäyttöä on tehostettava myös omassa toiminnassa energian jakelussa ja tuotannossa. Tavoitteena on vähintään kuuden prosentin tehostaminen vuoteen 2025 mennessä vuoden 2016 energiankäyttöön verrattuna. Vastuullinen ja tehokas energiankäyttö vähentää ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä.