Hallituksen toimintakertomus

Merkittäviä tapahtumia

KSOY-konsernin strategiaan tehtiin päivitys. Strategia ”Puhtaasti sähköä” määrittelee painopistealueet sähköverkkotoiminnalle, energian tuotannolle, sähkön myyntitoiminnalle sekä KSOY-yhteisölle. Sähkön myynnin kannattavuuden parantaminen on keskeinen strategiatavoite, johon liittyen energialiiketoiminnan riskienhallinta ja sähkönmyynnin asiakastarjonta uudistetaan. Pitkän aikavälin strategialinjauksen mukaisesti yhtiö siirtyy lähivuosien aikana täysin hiilineutraaliin sähköntuotantoon. Vuonna 2021 hiilineutraalin tuotannon osuus oli yli 90 prosenttia. 

KSOY osallistuu osana suomalaisten energiayhtiöiden yhteenliittymää Suomen suurimman tuulivoimapuiston rakentamiseen Lestijärvelle. Vuoden 2024 lopulla valmistuvan tuulipuiston vuosittainen energiatuotanto on noin 1,3 TWh ja teho 455 MW. KSOY:n osuus koko hankkeesta on 10 prosenttia. Tehty tuulivoiman investointipäätös kasvattaa KSOY:n tuulivoimatuotannon määrää 130 GWh:lla, ja tuulivoiman kokonaistuotantomäärä nousee yli 200 GWh:n. 

Verkostoinvestoinnit jatkuivat noin 17 miljoonan euron vuositasolla. Investoinnit ovat viime vuosina kohdistuneet sähköverkon toimitusvarmuuden parantamiseen, ja toimenpiteiden ansiosta verkkoyhtiön alueelle osuvien myrskyjen haitat sähkönjakelulle ovat pienentyneet investointien edetessä. Uutta maakaapeliverkkoa otettiin käyttöön keskijänniteverkon osalta vuonna 2021 noin 180 kilometriä.  

Sähkön markkinahinta nousi ennätystasolle joulukuussa, jolloin keskihinta oli Suomessa 193 €/MWh. Edellinen kuukausiennätys oli vuoden 2010 helmikuulta, jolloin hinta oli 94 €/MWh. Joulukuun poikkeuksellisen kylmä sää kasvatti sähkön kysynnän selvästi yli ennustetun, mikä yhdessä korkean hinnan kanssa teki vuoden lopusta erittäin vaikean sähkön myynnille. 

Kymenlaakson Sähköverkon alueelle osui vuonna 2021 kolme myrskyrintamaa, jotka aiheuttivat jonkin verran sähkökatkoja yhtiön asiakkaille. Pahimmillaan sähköverkossa oli sähköttä hieman yli 6 000 asiakasta. Rannikko- ja saaristoalue koki normaalia enemmän keskeytyksiä vuoden aikana. Myrskyjen aiheuttamat vauriot saatiin korjattua kohtuullisen nopeasti, ja pääosin pitkiltä keskeytyksiltä vältyttiin. Vuonna 2021 sähkökatkojen kesto asiakasta kohden oli 2 tuntia 17 minuuttia (2 tuntia 28 minuuttia). 

Teollisuuden Voima tiedotti elokuun lopussa Olkiluoto 3 -hankkeen uudesta aikataulusta. Laitoksen käynnistämistä jouduttiin siirtämään neljällä kuukaudella turbiinin testauksessa havaittujen ongelmien vuoksi. Uuden aikataulun mukaan laitoksen koekäyttö alkaa maaliskuussa 2022 ja säännöllinen sähköntuotanto heinäkuussa 2022. 

Kymenlaakson Sähkö omistaa 20 % Kymppivoiman osakesarjasta, joka omistaa norjalaisen pienvesivoimayhtiön Tikraft AS. Kymppivoima on päättänyt tehdä omistuksesta varovaisuusperiaatteen mukaisen alaskirjauksen, jonka suuruus on 7 M€. KSOY on tehnyt tuloslaskelmassa omistusosuuttaan vastaavan alaskirjauksen 1,4 M€. Lisäksi tuloslaskelmassa on tehty toisen osakkuusyhtiön arvostukseen 0,3 M€ alaskirjaus. 

Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n siirtohintoja ei korotettu vuoden 2021 aikana. Siirtohintoja on korotettu edellisen kerran vuoden 2018 alussa.  

Kymenlaakson Sähköverkon verkkoon on liitetty jo noin 1 370 aurinkosähköjärjestelmää, joiden kokonaisteho on 10,8 MW. Sähköä ostetaan myös yli 1 300 pientuottajalta. Uusia aurinkosähkökohteita liitettiin verkkoon vuonna 2021 yhteensä 268 (292). 

Uusi asiakastietojärjestelmä otettiin käyttöön keväällä 2021. Uudella järjestelmällä parannetaan asiakaskokemusta ja valmistaudutaan vähittäismarkkinoiden keskitetyn tiedonvaihtojärjestelmän, Datahubin, käyttöönottoon vuonna 2022.