Energialiiketoiminta

Yli 90 prosenttia omasta sähköntuotannosta on hiilivapaata 

Energialiiketoiminnan liikevaihto oli 48,8 (55,6) miljoonaa euroa ja liikevoitto 3,4 (4,3) miljoonaa euroa. Sähköä myytiin 1 093 (1 200) GWh eli 8,9 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Laskuun vaikutti edellisvuotta lämpimämpi sää, joka vähensi lämmitystarvetta, sekä yksittäisten suurasiakkaiden sähkönhankinnan vähentyminen. Vaikka kilpailutilanne sähköenergiamarkkinoilla oli kireä, hintakilpailussa pysyttiin hyvin mukana ja asiakasmäärät pystyttiin pitämään ennallaan.

Pitkään jatkuneen sähkön hinnan laskun jälkeen sähkön tukkumarkkinahinta oli nousussa jo toisena vuotena peräkkäin. Sähkön markkinahinnat pohjoiseurooppalaisessa Nord Pool -sähköpörssissä nousivat 9,3 prosenttia edellisvuodesta. Suomessa aluehinnan keskiarvo oli 33,2 (32,5) €/MWh. Alhainen sähkön pörssihinta ei innostanut tuotantoinvestointeihin tuettua tuulivoimantuotantoa lukuun ottamatta. Suomessa sähkön nettotuonti ylsi uuteen ennätykseen.

Kymenlaakson Sähkön myymästä sähköstä 46 (45) prosenttia eli 506 (536) miljoonaa kilowattituntia tuotettiin omilla tuotanto-osuuksilla. Kristiinankaupungissa sijaitseva Suomen suurin 34 voimalan Metsälän tuulivoimapuisto valmistui loppuvuodesta ja se kaksinkertaisti Kymenlaakson Sähkön tuulivoimatuotannon noin 60 GWh:n vuositasolle. Samalla se nosti oman sähköntuotannon hiilivapaan osuuden yli 90 prosenttiin.

Lokakuun alussa Kemijoki Oy:n kanssa tehdyllä sopimuksella käytössämme on vuosittain 400 GWh vesivoimaa, jolla korvaamme pörssistä ostettavaa sähköä. 

Sähkön tuotanto 2017, yhteensä 505 GWh

Turve 18.3 GWh
Biopolttoaineet 21.6 GWh
Vesivoima 201.4 GWh
Tuulivoima 25.1 GWh
Kivihiili 32 GWh
Ydinvoima 205.7 GWh
Öljy 0.3 GWh

Sähkön hankinta 2017, yhteensä 1 093 GWh

Sähköpörssi 588.4 GWh
Turve 18.3 GWh
Biopolttoaineet 21.6 GWh
Vesivoima 201.4 GWh
Tuulivoima 25.1 GWh
Kivihiili 32 GWh
Ydinvoima 205.7 GWh
Öljy 0.3 GWh

Uutta liiketoimintaa aurinkosähköjärjestelmistä

Asiakkaiden keskuudessa mielenkiinto oman aurinkosähkön tuottamiseen kasvoi voimakkaasti. Kymenlaakson Sähkö aloitti aurinkosähköjärjestelmien myynnin yhteistyössä Lem-Kem Oy:n kanssa. Sähköverkkoon liitettyjä aurinkosähköjärjestelmiä oli vuoden lopussa 269 (154). 

Verkkoon liitetyt aurinkosähköjärjestelmät 2013–2017

Aurinkosähköjärjestelmät