Taloudellinen asema ja tulos

Konsernin liikevaihto oli 135,0 (107,9) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 4,4 (16,9) miljoonaa euroa ja tilikauden voitto 2,8 (14,5) miljoonaa euroa. Tilikaudella tehtiin yhteensä 1,7 (0,0) miljoonan euron suuruiset kertaluonteiset alaskirjaukset osakkuusyhtiöosakkeiden arvostukseen. 

Emoyhtiön liikevaihto oli 89,0 (62,0) miljoonaa euroa. Nousu edellisvuoteen verrattuna johtui pääosin sähkönmyynnin volyymin kasvusta sekä sähkön hinnan noususta. Liikevoitto oli –11,4 (–1,3) miljoonaa euroa ja tilikauden voitto 0,1 (12,4) miljoonaa euroa. Yhteensä emoyhtiön osinkotuotot sekä saadut konserniavustukset olivat 14,2 (16,7) miljoonaa euroa. 

Konsernin ulkopuolisen lainapääoman määrä oli vuoden lopussa 103,0 (97,2) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 25,5 (28,9) prosenttia. Maksuvalmius (Quick ratio) oli 0,5 (1,6). 

Emoyhtiön ulkopuolisen lainapääoman määrä oli vuoden lopussa 43,5 (47,6) miljoonaa euroa. Maksuvalmius (Quick ratio) oli 0,6 (3,1). 

Konserniyhtiöiden investoinnit olivat yhteensä 19,3 (17,2) miljoonaa euroa, josta verkostoinvestoinnit olivat 17,1 (15,0) miljoonaa euroa ja muut investoinnit 2,3 (2,2) miljoonaa euroa. Emoyhtiön investoinnit olivat 1,6 (1,0) miljoonaa euroa.

Konsernin taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut:


 2021 2020 2019
Liikevaihto, milj. euroa  135,0 107,9 119,7
Liikevoitto, milj. euroa  4,4 16,9 22,9
Liikevoitto, %  3,2 15,6 19,2
Oman pääoman tuotto, %  3,9 19,4 27,4
Sijoitetun pääoman tuotto, %  2,7 10,9 14,9
Omavaraisuusaste, %  25,5 28,9 28,2
Quick ratio  0,5 1,6 1,4

Emoyhtiön taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut:

2021  2020 2019
Liikevaihto, milj. euroa  89,0 62,0 72,3
Liikevoitto, milj. euroa  –11,4 –1,3 1,5
Liikevoitto, %  –12,8 –2,1 2,0
Oman pääoman tuotto, %  0,3 27,8 38,1
Sijoitetun pääoman tuotto, %  –11,9 1,5 3,4
Omavaraisuusaste, %  32,8 39,8 41,7
Quick ratio  0,6 3,1 1,8