Henkilöstö

Konsernin henkilöstön määrä oli keskimäärin 60 (59). Vakinaisen henkilöstön määrä vuoden lopussa oli 58 (61). Vuoden aikana emoyhtiöön rekrytoitiin kaksi henkilöä ja verkkoyhtiöön yksi henkilö. Eronneita oli kolme. Eläkkeelle konsernista jäi kaksi henkilöä.

Konsernin vakinaisen henkilöstön keski-ikä 31.12.2021 oli 47,8 (47,2) vuotta. 

Lakisääteisten vakuutusten lisäksi koko henkilöstö on vakuutettu vapaa-ajan ryhmätapaturmavakuutuksella.

Konsernin henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut

2021  2020 2019
Henkilöstö keskimäärin tilikaudella  60 59 58
Vakinainen henkilöstö tilikauden lopussa  58 61 57 
Tilikauden palkat ja palkkiot, milj. euroa  3,4 3,4 3,5

Emoyhtiön henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut

  2021  2020 2019
Henkilöstö keskimäärin tilikaudella  43 42 42
Vakinainen henkilöstö tilikauden lopussa  42 44 41
Tilikauden palkat ja palkkiot milj. euroa  2,4 2,3 2,3