Liiketoiminta

Energialiiketoiminta

Energialiiketoiminnan liikevaihto oli 88,0 (61,0) miljoonaa euroa ja tulos rahoituserien jälkeen   –13,1 (0,3) miljoonaa euroa. Tulos sisältää tilikaudella tehdyt yhteensä 1,7 (0,0) miljoonan euron suuruiset kertaluonteiset alaskirjaukset osakkuusyhtiöosakkeiden arvostukseen. Suurin syy heikkoon tulokseen oli vaikea joulukuu, jolloin sähkön tukkumarkkinahinta nousi uuteen ennätykseen, ja samalla poikkeuksellisen kylmä sää nosti kulutuksen selvästi ennustettua suuremmaksi.  

Sähkön myynti kasvoi edellisvuodesta. Kasvu johtui pääosin edellisvuotta kylmemmästä säästä, mikä lisäsi lämmitystarvetta. Etenkin joulukuu oli poikkeuksellisen kylmä. Sähköä myytiin 1 115 (986) miljoonaa kilowattituntia. Sähköntuotanto yhtiön tuotanto-osuuksilla oli 409 (416) miljoonaa kilowattituntia. 

Sähkön tukkumarkkinahinta Suomen hinta-alueella kasvoi 158 prosenttia vuoteen 2020 verrattuna. Vuoden keskihinta oli 72,3 €/MWh. Suomen hinta-alueen spot-hinta oli keskimäärin 10,0 €/MWh pörssin yleistä systeemihintaa korkeampi.   

Tuotannon osalta vuoden merkittävimmät tapahtumat olivat investointipäätös Lestijärven tuulivoimahankkeeseen marraskuussa ja Olkiluoto 3 -laitoksen reaktorin käynnistys joulukuussa.  Yhtiö on sitoutunut osallistumaan uusiin tuuli- ja aurinkovoimahankkeisiin yhteensä 11,5 Meur edestä.

Verkkoliiketoiminta, Kymenlaakson Sähköverkko Oy

Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n liikevaihto oli 53,1 (51,3) miljoonaa euroa ja liikevoitto 14,5 (15,6) miljoonaa euroa. Sähkön siirtohintoja ei korotettu vuonna 2021, edellinen hinnankorotus on tehty 2018 alussa.  

Vuonna 2021 yhtiön asiakkaille toimitettiin sähköä 1 330 (1 206) miljoonaa kilowattituntia ja jakelualueen kokonaissähkönkäyttö oli 1 391 (1 261) miljoonaa kilowattituntia. Sähkönkäyttö kasvoi edellisvuoteen verrattuna 10 prosenttia. Uusien liittymien määrä lisääntyi edellisvuodesta, kun uusia liittymissopimuksia tehtiin 249 (200) kappaletta. Sähkönkäyttäjiä Kymenlaakson Sähköverkon jakelualueella oli vuoden lopussa yhteensä 103 392 (103 236). 

Vuonna 2021 sähkökatkojen kesto asiakasta kohden oli 2 tuntia 17 minuuttia (2 tuntia 28 minuuttia). Keskeytysaika lyheni hieman edelliseen vuoteen verrattuna. 

Sähköverkon toimitusvarmuutta parantavat maakaapelointi- ja muut verkostoinvestoinnit olivat 17,1 miljoonaa euroa. Keskijänniteverkkoa kaapeloitiin noin 180 kilometriä. Keskijänniteverkon kaapelointiaste oli vuoden 2021 lopussa 29 (25) prosenttia. Merkittävimpiä investointeja olivat laajat maakaapelointihankkeet Artjärvellä, Pyhtään Länsikylässä ja Myllykylässä, Kouvolan Saverolla sekä Hämeenkosken Etolassa. Lisäksi Kotkan Jumalniemen sähköasemalle toteutettiin laajamittainen saneeraus sekä Petäjäsuon muuntoaseman kapasiteettia kasvatettiin päämuuntajavaihdon yhteydessä. 

Elvera Oy vastasi verkkoyhtiön häiriönselvityksestä puitesopimuksen mukaisesti sekä osasta laajoja verkonrakennushankkeita. Muita suurempia rakennus- ja kunnossapitohankkeita toteuttivat Eltel Networks, Netel ja Caverion. 

Enerva Oy huolehti Kymenlaakson Sähköverkon käyttökeskuspalveluista vuoden 2021 aikana. Enerva tuottaa yhteisesti käytönvalvontapalvelut Kymenlaakson Sähköverkolle, Lappeenrannan Energiaverkoille sekä Järvi-Suomen Energialle.