Tutkimus- ja kehitystoiminta

Kymenlaakson Sähkössä on käynnissä liiketoimintoihin ja tietojärjestelmiin liittyvää tavanomaista kehitystyötä. Yhtiö on mukana Kymppivoima Oy:n kautta tuulivoiman tuotantohankkeissa. Lisäksi KSOY on päättänyt osallistua EPV Energian teollisen kokoluokan aurinkovoiman hankekehitykseen. Kansallisen energiatehokkuussopimuksen puitteissa yhtiö on sitoutunut edistämään energian tehokasta käyttöä. Kymenlaakson Sähkö osallistuu myös sähköntutkimuspoolin toimintaan sekä alueensa sidosryhmien kanssa erilaisiin energiatehokkuutta, uusiutuvaa energiaa ja sähkön pientuotantoa koskeviin seudullisiin hankkeisiin ja selvityksiin.   

Kymenlaakson Sähkö on sitoutunut rahoittamaan Lappeenrannan teknillisen yliopiston energiavarastoinnin viisivuotista professuuria, jonka tarkoituksena on vahvistaa tämän sektorin tutkimus- ja kehitystoimintaa Kaakkois-Suomessa. Energiavarastoinnin professorina aloitti 2021 elokuussa Pertti Kauranen.  

Kymenlaakson Sähköverkko on vuoden aikana ollut mukana useissa verkkotoimintaan liittyvissä hankkeissa, kuten yhteiseurooppalaisessa joustomarkkinan kehittämiseen tähtäävässä OneNet-hankkeessa sekä Lappeenrannan teknillisen yliopiston Joustava ja toimintavarma sähköverkko -yhteishankkeessa.