Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen

Energiavirasto on tehnyt muutoksia jakeluverkonhaltijoiden tariffien valvontamenetelmiin, jotka astuvat voimaan vuoden 2022 alusta. Muutokset on tehty lakimuutoksen perusteella kesken nykyisen (2019–2023) valvontajakson. Muutoksesta on valitettu markkinaoikeuteen, koska menetelmämuutoksien on todettu laajalti alalla olevan vaikutuksiltaan lain muutosta huomattavasti suurempia, ja ne ovat ristiriidassa ennakoitavan valvonnan kanssa.

 KSOY-konserni on saanut sitovan yhteensä 98 miljoonan euron tarjouksen tilikauden 1.1.–31.12.2022 aikana erääntyvien lainojen jälleenrahoittamiseksi. Tarjous on hyväksytty, ja sopimusneuvottelut odotetaan saatavan päätöksen 31.3.2022 mennessä