Omistus ja hallinto

Kymenlaakson Sähkö Oy:llä on 167 634 osaketta. Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin, ja kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Osakkeita koskee yhtiöjärjestyksen 15 §:n lunastusvelvollisuus, 16 §:n lunastuslauseke ja 17 §:n suostumuslauseke. Koko osakepääoma oli kertomusvuoden lopussa 10 kunnan omistuksessa.  

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 17.6.2021. Kokouksessa käsiteltiin varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy. 

Hallintoneuvostoon kuului 10 osakaskunnan edustajaa ja kaksi henkilöstön edustajaa. Hallintoneuvosto kokoontui kertomusvuoden aikana kaksi kertaa.  

Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin Elmeri Nieminen Myrskylästä ja varapuheenjohtajaksi Tero Nieminen Orimattilasta.  

Kaikkien hallintoneuvoston jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

Hallintoneuvoston jäseninä toimivat yhtiökokouksen jälkeen seuraavat henkilöt: 

Elmeri Nieminen, Myrskylä, puheenjohtaja
Tero Nieminen, Orimattila, varapuheenjohtaja
Elina Inkeroinen-Lalu, Hamina
Markus Kalliokivi, Pukkila 
Ville Kaunisto, Kouvola
Otto Koskela, Virolahti
Tom Liljestrand, Loviisa
Anne Marttila-Inkilä, Luumäki 
Vesa Peltola, Lapinjärvi
Päivi Rahkonen, Hollola
Henkilöstön edustajat:
Pia Hietanen (varalla Tuomo Hakkarainen)
Kirsi Laurikainen (varalla Ilkka Ollila) 

Hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiön hallitus kokoontui kertomusvuoden aikana yhdeksän kertaa.  

Varsinaisessa yhtiökokouksessa hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt: 

Jan D. Oker-Blom, Loviisa, puheenjohtaja
Manu Huuhilo, Kouvola, varapuheenjohtaja
Juha Korhola, Orimattila
Jarkko Harjumaaskola, Hamina
Kim Jordas, Lapinjärvi
Mika Lampola, Hollola
Antti Rämä, Luumäki 

Kuntavaalien siirtymisen takia pidettiin 31.8.2021 ylimääräinen yhtiökokous. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltiin henkilövalinnat. 

Hallintoneuvoston jäseninä toimivat ylimääräisen yhtiökokouksen jälkeen seuraavat henkilöt: 

Elmeri Nieminen, Myrskylä, puheenjohtaja
Tero Nieminen, Orimattila, varapuheenjohtaja
Jarkko Harjumaaskola, Hamina
Markus Kalliokivi, Pukkila 
Päivi Lempiö, Lapinjärvi
Tom Liljestrand, Loviisa
Katriina Ovaska, Luumäki 
Veli-Matti Pulli, Virolahti
Päivi Rahkonen, Hollola
Hannu-Matti Vertanen, Kouvola
Henkilöstön edustajat:
Pia Hietanen (varalla Tuomo Hakkarainen)
Kirsi Laurikainen (varalla Ilkka Ollila) 

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt: 

Jan D. Oker-Blom, Loviisa, puheenjohtaja 
Manu Huuhilo, Kouvola, varapuheenjohtaja
Kim Jordas, Lapinjärvi
Tero Jäppinen, Orimattila
Mika Lampola, Hollola
Vesa Palmgren, Hamina
Antti Rämä, Luumäki 

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut diplomi-insinööri Aku Pyymäki.