Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä

Emoyhtiön vapaa oma pääoma 31.12.2021 on 18 283 785,50 € euroa, josta tilikauden voitto on 119 415,97 € euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että emoyhtiö jakaa osinkoa 16,90 euroa osakkeelta eli yhteensä 2 833 014,60 euroa.  

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.