Verkkoliiketoiminta

Sähköverkon toimitusvarmuus kasvaa asetettuja tavoitteita nopeammin 

Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n liikevaihto oli 48,0 (41,2) miljoonaa euroa ja liikevoitto 50,8 (8,3) miljoonaa euroa. Siirtohintoja korotettiin kertomusvuoden alussa. Sähkönsiirtoverkoston leasingjärjestelyn vaikutus liikevoittoon oli 37,5 miljoonaa euroa.

Kymenlaakson Sähköverkon sähkönkäyttäjien määrä on lievässä kasvussa – vuoden lopssa oli 102 823 (102 734) sähkönkäyttäjää. Uusia sähköliittymiä rakennettiin vuoden aikana 217 (213). Jakelualueella käytettiin sähköä 1,3 prosenttia viimevuotista vähemmän eli 1 334 (1 351) miljoonaa kilowattituntia.

Uusien liittymien määrä 2013–2017

Muut
Loma-asunnot
Rivi- ja kerrostalot
Omakotitalot

Vihainen Kiira teki tuhoa verkkoalueella

Elokuussa verkkoalueen ylitse pyyhältänyt Kiira-ukkosmyrsky oli yksi yhtiön historian tuhoisimmista rajuilmoista. Parissa tunnissa se aiheutti yhtiön läntisellä verkkoalueella yli 50 keskijänniteverkon vikaa ja sähköhäiriöitä yli 12 000 asiakkaalle. Vikapaikoissa häiriöt olivat merkittäviä, sillä johdoille kaatui suuria puita ja useassa kohteessa oli tehtävä jälkikorjauksia. Häiriöitä selvittelemässä oli 70 henkilöä, ja kustannukset nousivat yli 1 miljoonan euron.

Joulukuussa harvinainen kantaverkkovika katkaisi sähköt Kymenlaakson Sähköverkon alueella noin 15 000 taloudelta. Loviisa, Lapinjärvi, Liljendal ja osa Elimäkeä pimenivät kolmeksi tunniksi.

Kiira-myrsky (002).png

Kiira-rajuilma iski alueellemme 12.8.2017.

Vakaa investointitahti jatkuu

Sähköverkon toimitusvarmuutta parantavat maakaapelointi- ja muut verkostoinvestoinnit olivat 14,9 (17,0) miljoonaa euroa. Merkittävimmät kohteet olivat Lapinjärven sähköasema ja sitä syöttävä 110 kV voimajohto, jotka valmistuessaan vahvistivat olennaisesti Lapinjärven alueen toimitusvarmuutta. 

Toimitusvarmuustavoite, jonka mukaan 50 prosenttia asiakkaista tulee olla toimitusvarman verkon piirissä vuoden 2019 loppuun mennessä, on jo saavutettu etuajassa. Sähköverkkoinvestoinnit kohdistuvat taajamien jälkeen entistä enemmän haja-asutusalueille.

Investoinnit toimitusvarmuuteen 2013–2017

Haja-asutusalueen sähköasiakas 2030 -tutkimus verkonrakennuksen apuna

Haja-asutusalueiden sähkönsaantia parannetaan toimitusvarmuustavoitteiden mukaisesti mittavin investoinnein. Verkonrakentamisessa käytetään ratkaisuja, jotka ovat mahdollisimman kustannustehokkaita ja sähkönkäyttäjän kannalta tarkoituksenmukaisia. Kymenlaakson Sähköverkko on kolmen muun verkkoyhtiön kanssa mukana Lappeenrannan teknillisen yliopiston koordinoimassa hankkeessa, jossa tutkitaan haja-asutusalueen sähkönkäyttäjän tulevaisuuden tarpeet ja kehitetään niiden mukaisesti kustannustehokkaat verkkoratkaisut. Tarkoituksena on löytää ratkaisut, jotka palvelevat mahdollisimman hyvin sähkönkäyttäjää myös tulevaisuudessa. Haastattelututkimus saatiin päätökseen kertomusvuoden aikana. Tulokset otetaan huomioon verkonrakentamisen suunnittelussa.