Luotettavaa energiaa

  • Takaamme energiaturvallisuuden ja toimitusvarmuuden investoinneilla ja jatkuvalla kehitystyöllä.
  • Toimimme läpinäkyvästi ja avoimesti energiaketjun kaikissa vaiheissa tuotannosta kuluttajalle.
  • Kehitämme palveluja ja tuotteita niin, että ne ovat kestäviä ja tehokkaita läpi koko ketjun.

Vastaamme toiminta-alueellamme noin 103 000 asiakkaan energiansaannista. Verkon kehittämissuunnitelmamme määrittelee vuosittaiset toimenpiteet ja investointitarpeet vuoteen 2028 saakka. Sen lisäksi vastaamme sähköverkon kunnossapidosta.

Toimitusvarmuustavoitteet pohjautuvat sähkömarkkinalakiin, joka edellyttää, että vuonna 2019 toimitusvarman verkon piirissä on 50 prosenttia asiakkaista. Vuonna 2023 toimitusvarman verkon piirissä on oltava 75 prosenttia asiakkaistamme. Kymenlaakson Sähköverkon alueella toimitusvarman sähköverkon piiriin saatiin kertomusvuonna jo yli 60 prosenttia asiakkaistamme.

Investoinnit toimitusvarmuuteen 2013–2017

Keskeisiä toimenpiteitä toimitusvarmuuden parantamiseksi 2017

  • Lapinjärven sähköasema ja sitä syöttävä voimajohto valmistuivat.
  • Keskijänniteverkkoa kaapeloitiin 89,4 kilometriä. Keskijänniteverkon kaapelointiaste oli vuoden lopussa 18,6 prosenttia.
  • Kymenlaakson Sähköverkon alueella tehtiin vuosittaisia verkon lentokuvauksia. Kuvausvuorossa tänä kesänä olivat Luumäen, Miehikkälän, Inkeroisten, Anjalan, Korian, Pyhtään, Lapinjärven ja Kotkan pohjoisosan alueet.
  • Johtoalueen reunapuiden oksinta käynnistyi Kymenlaakson Sähköverkon alueella. Hollolan, Orimattilan ja Artjärven alueilla oksittiin kesän aikana kaikkiaan noin 230 johtokilometriä.


Tavoitetaso jakeluhäiriöiden osalta on korkeintaan 1,1 tuntia asiakasta kohden. Kiira-myrskyn takia jakeluhäiriöiden kesto asiakasta kohden oli keskimäärin 2,2 (1,6) tuntia. Jakeluhäiriöiden määrä oli 2,42 (2,31). Häiriöistä aiheutuneet korjauskustannukset olivat kertomusvuonna 1,4 (1,3) miljoonaa euroa.

Jakeluhäiriöiden kesto /asiakas 2013–2017

Jakeluhäiriöiden määrä / asiakas 2013–2017

Asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan arviointi sähkönjakelun häiriöttömyydestä laski hieman viime vuodesta. Asiakkaiden arvio vikojen korjausnopeudesta parani edellisvuodesta ja oli myös toimialan keskiarvoa (3,54) parempi.

Asiakastyytyväisyys / Sähkön laatu 2013–2017

Sähkönjakelun häiriöttymyys
Vikojen korjausnopeus