Yrityskatsaus

Venäjän hyökkäys Ukrainaan helmikuussa ja sen jälkeiset laajamittaiset sotatoimet Ukrainassa ovat muuttaneet merkittävästi eurooppalaista energiapoliittista toimintaympäristöä. Euroopan energiaomavaraisuuden kasvattaminen ja Venäjän energiantuonnista irtautuminen ovat nousseet kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteiden ohella keskeisiksi energiapolitiikan tavoitteiksi Euroopassa.  

Energiahyödykkeiden hinnat nousivat Euroopassa ennätyksellisen paljon. Sähkön markkinahinnat kaksinkertaistuivat edellisvuodesta, ja ovat olleet alkuvuoden aikana kaikkien aikojen korkeimmilla tasoilla sekä Suomessa että muissa Pohjoismaissa. Hintakehityksen taustalla on Ukrainan sota ja siitä seuranneet Venäjään kohdistetut pakotteet, jotka syvensivät eurooppalaista energiakriisiä.  

Ukrainan sota on herättänyt valtakunnallista keskustelua huolto- ja toimitusvarmuudesta. Korkea varautuminen on osa yhtiön normaalia toimintaa, ja Ukrainan tilanne ei ole aiheuttanut erityisiä toimenpiteitä. 

Talven sää oli edellisvuoteen verrattuna hieman lämpimämpi, minkä vuoksi sähkönkulutus laski jakelualueellamme noin 4 prosenttia. Alkuvuoteen osui muutamia lumen ja tuulen aiheuttamia paikallisia häiriöitä, mutta laajamittaisilta keskeytyksiltä vältyttiin.  

Energiavirasto muutti nykyisiä sähkönjakelun valvontamenetelmiä syksyllä 2021 voimaan tulleen sähkömarkkinalain muutosten perusteella. Valvontamenetelmiä muutettiin kesken valvontajakson, ja päivitetyt menetelmät astuivat voimaan vuoden 2022 alusta. Muutosten poikkeuksellisen laajuuden vuoksi menetelmäpäivityksestä on käynnistetty muutoksenhaku markkinaoikeudessa.