Katsauskausi lyhyesti

  • Sähkön tukkumarkkinahinta kaksinkertaistui edellisvuodesta.
  • Verkkopalvelun toimitusvarmuus oli hyvällä tasolla.
  • Verkkopalveluhinnat ovat jo viidettä vuotta samalla, vuoden 2018 alun tasolla.
  • Olkiluoto 3 ydinvoimalan sähköntuotanto käynnistyi 12.3.2022. TVO ilmoitti huhtikuussa, että Olkiluoto 3:n säännöllinen sähköntuotanto siirtyy heinäkuulta syyskuulle 2022.
  • KSOY-konserni toteutti maaliskuussa kuluvan tilikauden aikana erääntyneiden 98 miljoonan euron lainojen jälleenrahoituksen.
  • Sähköverkon toimitusvarmuutta parantavien investointien suunnittelu ja rakentaminen on käynnistynyt suunnitelmien mukaisesti.
  • Pientuotannon netotus otettiin käyttöön maaliskuussa.
  • Orimattilan valokuituverkko myytiin tietoliikenneyritys MPY:lle huhtikuussa.