Arvio loppuvuoden kehityksestä

Konsernin koko vuoden tuloksen arvioidaan olevan merkittävästi vuoden 2021 tasoa korkeampi.  

Sähkön käytön arvioidaan laskevan maltillisesti edellisvuoteen verrattuna.

Sähkön tukkumarkkinahinnan odotetaan pysyvän selvästi pitkän aikavälin keskiarvoa korkeampana vuonna 2022.