Energialiiketoiminta

Energialiiketoiminnan liikevaihto osatilikaudella oli 39,0 (29,3) miljoonaa euroa ja tulos rahoituserien jälkeen 0,4 (–0,7) miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä oli keskimäärin 30 (32).

Sähkön myynti laski vajaan prosentin edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Sähköä myytiin katsauskaudella 460 (464) GWh. 

Sähköntuotanto yhtiön tuotanto-osuuksilla oli 165 (148) GWh. KSOY:lle tärkeä Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitos alkoi tuottaa sähköä maaliskuussa ja säännölliseen tuotantoon siirrytään syyskuun lopussa. Olkiluoto 3 -laitos  yhdessä jo tehtyjen tuulivoimainvestointien kanssa lähes kaksinkertaistaa KSOY:n oman sähköntuotannon vuoteen 2025 mennessä. Samalla yhtiö siirtyy 100 % hiilineutraaliin tuotantoon.  

Sähkön tukkumarkkinahinta Suomen hinta-alueella nousi 97 prosenttia alkuvuoteen 2021 verrattuna eli hinta käytännössä kaksinkertaistui. Vuoden 2020 vastaavaan jaksoon verrattuna hinta oli nelinkertainen. Kuluvan vuoden hinnat ovatkin olleet ennätyksellisen korkeita. Nousuun on vaikuttanut pitkittynyt eurooppalainen energiakriisi. Jakson keskihinta oli 88 €/MWh. Suomen hinta-alueen spot-hinta oli keskimäärin 27 €/MWh pörssin yleistä systeemihintaa alhaisempi.