Verkkoliiketoiminta

Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n liikevaihto osatilikaudella oli 19,5 (19,8) miljoonaa euroa ja tulos rahoituserien jälkeen 6,5 (6,8) miljoonaa euroa. Yhtiön henkilöstön määrä oli keskimäärin 19 (17).

Edellisvuotta hieman lämpimämpi talvi laski alkuvuonna maltillisesti sähkönkulutusta. Yhtiön jakelualueella käytettiin katsauskaudella sähköä 527 (548) miljoonaa kilowattituntia, mikä on 4 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Uusia liittymissopimuksia tehtiin alkuvuoden aikana 77 (67) kappaletta.

Alkuvuoteen osui muutamia lumen ja tuulen aiheuttamia häiriötilanteita, mutta laajamittaisilta keskeytyksiltä vältyttiin. Tähän ovat osaltaan vaikuttaneet oikein kohdistetut helikoptereilla tehdyt puuston raivaukset sekä investoinnit verkon toimintavarmuuteen. Kotkan sähköverkossa tapahtui maaliskuussa mittamuuntajavaurio asiakkaan laitteistossa, joka aiheutti lyhytkestoisen keskeytyksen Kotkansaaren asukkaille. Asiakkaidemme kokema keskimääräinen keskeytysaika on alkuvuoden aikana ollut 29 minuuttia (13 minuuttia).

Huhtikuussa myimme Orimattilan valokuituverkon tietoliikenneyritys MPY:lle. Verkko on rakennettu Orimattilaan taajaman sähköverkon maakaapeloinnin yhteydessä.

Sähköverkon toimitusvarmuutta parantavat maakaapelointi- ja muut verkostoinvestoinnit ovat vuonna 2022 noin 15 miljoonaa euroa. Keskijänniteverkkoa uusitaan ilmajohdoista maakaapeliksi noin 150 kilometrin matkalla, ja kaapelointiaste nousee noin 31 prosenttiin. Ensimmäisellä vuosikolmanneksella suunnittelu- ja rakentamistyöt ovat käynnistyneetpääosin aikataulussa. Verkon kunnossapitotyöt ovat edenneet hieman suunniteltua hitaammin.

Puitesopimuksen mukaisista sähköverkon rakentamis- ja kunnossapitotöistä vastaa Elvera Oy. Yksittäisissä laajemmissa verkon toimitusvarmuuden parantamishankkeissa projektikumppaneina toimivat Elvera Oy, Eltel Networks Oy sekä Netel Oy. Verkon valvonnasta huolehtii Enerva Oy.