Konsernituloslaskelma

tuhatta euroa    1.1.–30.4.2022   1.1.–30.4.2021   1.1.–31.12.2021
 Liikevaihto 56 766  47 080  135 035
Valmistus omaan käyttöön 144 
Liiketoiminnan muut tuotot  99 92  763 
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista  –148 –89 664 
Materiaalit ja palvelut  –41 554  –32 916  –107 403
Henkilöstökulut  –1 375  –1 468 –4 124
Poistot ja arvonalentumiset  –4 302  –3 979 –12 346
Liiketoiminnan muut kulut   –2 520 –2 514 –8 199
Liikevoitto  7 111  6 207  4 388
Rahoitustuotot ja -kulut  –571 –427 –1 075
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja  6 540  5 780  3 313
Tuloverot  –1 292 –1 327 –353
Laskennalliset verot  –42 –42 –127
Tilikauden voitto   5 206 4 411 2 833

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.