Yrityskatsaus

Katsauskauden tulokseen vaikutti erityisesti Olkiluoto 3:n käyttöönoton viivästyminen. Laitoksen koekäyttö oli keskeytyksessä huhtikuun lopulta elokuun alkuun, mikä oli suurin yksittäinen tulosta heikentänyt tekijä. Olkiluoto 3:n valmistuminen kasvattaa KSOY:n sähköntuotannon määrää noin 50 prosentilla.

Asiakkaiden tilanne on vaikeutunut sähkön hinnannousun vuoksi, ja asiakasyhteydenottojen määrä kasvoi katsauskaudella voimakkaasti.

Kymenlaakson Sähkö on mukana useassa rakennus- tai suunnitteluvaiheessa olevassa tuulipuistohankkeessa. Hankkeista Närpiön tuulipuisto valmistuu vuoden 2023 toisella kvartaalilla ja Suomen suurin tuulivoimapuisto Lestijärvelle vuoden 2024 lopussa. Tavoitteemme 100 % hiilivapaasta tuotannosta ja vahvasta uusiutuvan tuotannon osuudesta etenee hyvin.

Kymenlaakson Sähköverkon alueelle on elokuun loppuun mennessä liitetty lähes 1 755 aurinkosähköjärjestelmää, joiden yhteenlaskettu kapasiteetti on noin 14 MW. Määrä vastaa noin 700 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta.