Katsauskausi lyhyesti

  • Olkiluoto 3 -ydinvoimalan koekäyttö oli keskeytyksissä lähes neljä kuukautta, millä on merkittävä vaikutus yhtiön tulokseen.
  • Suomen hinta-alueella sähkön tukkumarkkinahinta hinta nousi 148 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
  • Sähköverkon verkkopalvelumaksut on pystytty pitämään lähes viisi vuotta samalla tasolla.
  • Sähkön myynti pysyi lähellä edellisvuoden tasoa.
  • Sähkönkäyttö alueellamme väheni noin kolme prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.
  • Yhtiön verkkoon on liitetty jo 1 755 aurinkosähköjärjestelmää kokonaisteholtaan 14 MW.