Tunnusluvut

Konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 111,0 (81,0) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 2,6 (10,7) miljoonaa euroa ja tilikauden voitto 1,5 (8,0) miljoonaa euroa.  

Investoinnit olivat yhteensä 11,2 (12,0) miljoonaa euroa, josta verkostoinvestoinnit olivat 9,9 (10,4) miljoonaa euroa ja muut investoinnit 1,2 (1,6) miljoonaa euroa.  

Konsernin ulkopuolisten lainojen määrä oli 98,0 (93,1) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 25,6 (29,2) prosenttia. Maksuvalmius (quick ratio) oli 1,2 (1,3). 

Konsernin palveluksessa oli elokuun lopussa vakinaista henkilöstöä 61 (60) ja määräaikaisia henkilöitä 3 (3).