Energialiiketoiminta

Energialiiketoiminnan liikevaihto osatilikaudella oli 80,1 (49,4) miljoonaa euroa ja tulos rahoituserien jälkeen –5,5 (–0,6) miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä oli keskimäärin 30 (31).

Olkiluoto 3:n koekäyttö keskeytyi lähes neljäksi kuukaudeksi huhtikuun lopulta alkaen. Teknisistä ongelmista seuranneet tuotantomenetykset olivat pääsyy tuloksen heikentymiseen. Viivästyminen siirsi laitoksen kaupallista käyttöönottoa heinäkuun lopusta joulukuuhun.

Sähkön myyntimäärä oli lähellä edellisvuoden tasoa. Sähköä myytiin katsauskaudella 700 (708) GWh. Sähköntuotanto yhtiön tuotanto-osuuksilla oli 289 (259) GWh.

Energiakriisi syveni katsausjakson edetessä. Pääsyynä kriisitilanteeseen on Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Suomen hinta-alueella hinta nousi 148 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Jakson keskihinta oli 134 €/MWh. Systeemihinta oli katsauskaudella 126 €/MWh (46,5).