Verkkoliiketoiminta

Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n liikevaihto katsauskaudella oli 34,4 (34,9) miljoonaa euroa ja tulos rahoituserien jälkeen 9,4 (10,3) miljoonaa euroa. Yhtiön henkilöstön määrä oli keskimäärin 19 (16).

Sähköverkon toimitusvarmuutta parantavat maakaapelointi- ja muut verkostoinvestoinnit ovat vuonna 2022 noin 15 miljoonaa euroa. Keskijänniteverkkoa uusitaan ilmajohdoista maakaapeliksi noin 150 kilometrin matkalla, ja kaapelointiaste nousee noin 31 prosenttiin. Sähköverkon suunnittelu- ja rakentamistyöt ovat pääosin aikataulussa.

Sähköverkon verkkopalvelumaksut on pystytty pitämään lähes viisi vuotta samalla tasolla. Rakennuskustannusten nousu ja korkea inflaatio ovat nostaneet yleistä hintatasoa, mikä heijastuu myös verkon ylläpito- ja rakentamiskustannuksiin.

Yhtiön jakelualueella asiakkaat käyttivät katsauskaudella sähköä 821 (849) miljoonaa kilowattituntia, mikä on noin 3 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Uusia liittymissopimuksia on tehty katsauskaudella 140 (173) kappaletta. Kymenlaakson Sähköverkon alueelle on elokuun loppuun mennessä liitetty noin 1 750 aurinkosähköjärjestelmää, joiden yhteenlaskettu kapasiteetti on noin 14 MW.

Sähkönjakelun keskeytyksiä on yhtiön verkkoalueella ollut hieman viime vuotta vähemmän. Alkuvuonna lumikuorma- ja tuuliviat aiheuttivat jonkin verran keskeytyksiä, mutta laajamittaisilta keskeytyksiltä on vältytty. Kotkassa tapahtui maaliskuussa mittamuuntajavaurio asiakkaan laitteistossa, joka aiheutti lyhytkestoisen keskeytyksen Kotkansaarella. Kesällä ei verkkoalueella koettu laajempia häiriöitä. Tähän ovat osaltaan vaikuttaneet oikein kohdistetut helikoptereilla tehdyt puuston raivaukset sekä investoinnit verkon toimintavarmuuteen. Asiakkaidemme kokema keskimääräinen keskeytysaika on alkuvuoden aikana ollut 57 minuuttia (65 minuuttia).

Huhtikuussa myytiin Orimattilan valokuituverkon tietoliikenneyritys MPY:lle. Verkko on rakennettu Orimattilaan taajaman sähköverkon maakaapeloinnin yhteydessä.