Konsernituloslaskelma

tuhatta euroa    1.1.–31.8.2022   1.1.–31.8.2021   1.1.–31.12.2021
 Liikevaihto 111 005  81 009 135 035
 Valmistus omaan käyttöön 262 
Liiketoiminnan muut tuotot  208  147  763 
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista  –439 532  664 
Materiaalit ja palvelut  –92 459  –54 901  –107 403
Henkilöstökulut  –2 607  –2 809 –4 124
Poistot ja arvonalentumiset  –8 414 –8 040 –12 346
Liiketoiminnan muut kulut   –4 977 –5 233 –8 199
Liikevoitto   2 579 10 706 4 388
Rahoitustuotot ja -kulut  859 –590 –1 075
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja  3 438 10 116  3 313
Tuloverot  –1 837 –2 026 –353
Laskennalliset verot  –84 –84 –127
Tilikauden voitto  1 517  8 006 2 833

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.