Toimintaympäristö

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ja sen seurauksena alkanut energiasota Euroopassa on muuttanut toimintaympäristöä perusteellisesti. Maakaasun toimituksen rajoittaminen Venäjältä nosti maakaasun ja sähkön hintoja voimakkaasti koko Euroopassa. Maakaasun ja sähkön tuonti Venäjältä Suomeen päättyi toukokuussa. Eurooppalaista energiakriisiä ovat lisäksi syventäneet Ranskan ydinvoimalaitosten käyttöongelmat, Etelä-Norjan heikko vesitilanne ja Suomessa Olkiluoto 3:n käyttöönoton viivästyminen.

Sähkön tukkumarkkinahintojen noustua erittäin korkealle tasolle Suomen hallitus päätti kotitalouksille suunnatuista tukitoimista, joilla tuetaan korkeista sähkön hinnoista kärsiviä kotitalouksia yli 800 M€:lla.

Energiahyödykkeiden hintojen nousu erittäin korkealle tasolle johti vakuusvaateiden ja likviditeettitarpeiden nopeaan kasvuun. Tämä vaikutti erityisesti sähköntuottajiin, jotka olivat suojanneet tuotantonsa merkittävästi tämänhetkistä markkinahintaa alemmalla hintatasolle. Tämän seurauksena Suomen hallitus järjesti energiayhtiöille suunnatun 10 miljardin euron rahoituspaketin.