Kilpailukykyistä energiaa

  • Toimimme kannattavasti ja vastuullisesti suhteessa kaikkiin sidosryhmiimme.
  • Turvaamme elinkeinoelämän toimintaedellytykset varmistamalla teollisuudelle myytävän sähkön ja siirron hinnoittelun kohtuullisuuden.
  • Tuotamme kansalaisille kohtuuhintaista energiaa toimimalla hankinnoissamme vastuullisesti ja asiantuntevasti sekä minimoimalla hintariskejä.

Sähkön hintakilpailukykyä turvataan suojauksilla

Hinnaltaan kilpailukykyinen energia on keino, jonka avulla varmistamme elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja kuluttaja-asiakkaiden jokapäiväistä sujuvaa arkea.

Sähkön hintariskejä vastaan suojaudutaan tekemällä sähköjohdannaissopimuksia sekä myynnin että tuotannon osalta. Yhtiössä on salkunhallinnan riskikäsikirja, jonka mukaisesti suojaustoimenpiteet toteutetaan.

Toiminnan riskit ja epävarmuustekijät hallitaan noudattamalla yhtiön hallituksen hyväksymää riskienhallintajärjestelmää ja riskienhallintapolitiikkaa.

Arvoa omistajille ja yhteiskunnalle

Tavoitteenamme on tuottaa arvoa kaikille sidosryhmillemme. Omistajille ja yhteiskunnalle tuotamme taloudellista arvoa mm. verojen ja osinkojen muodossa. Vuonna 2017 maksoimme arvonlisäveroa 12,4 miljoonaa euroa ja sähköveroa 26 miljoonaa euroa. Tuloveroa maksettiin 1,3 miljoonaa euroa.

Omistajille on maksettu osinkoa viimeisen viiden vuoden aikana yli 55 miljoonaa euroa. Vuodelta 2017 hallitus on esittänyt 8,3 miljoonan euron osingon jakamista 11 osakaskunnalle.

Omistajille maksetut osingot 2013–2017

rahavirrat-sisaan-ulos-2017 (002).png

Asiakkaille ja henkilöstölle

Kannattava ja menestyvä yhtiö on turvallinen kumppani. Taloudellinen vakaus turvaa toimintamme ja sen kehittämisen. Meillä on rooli yhteiskunnassa välttämättömän hyödykkeen, sähkön, tuottajana ja vastuu yli 100 000 asiakkaastamme, joille mahdollistamme sähkön häiriötöntä toimitusta ja saatavuutta kilpailukykyiseen hintaan. Kannattava toiminta mahdollistaa välttämättömät investoinnit, joiden avulla täytämme meille asetetut vaatimukset ja varaudumme tulevaisuuden tarpeisiin sekä uudenlaisiin energiaratkaisuihin.