Ympäristöystävällistä energiaa

  • Siirrymme päästöttömään energiantuotantoon ja käytämme monimuotoisesti eri energialähteitä.
  • Tarjoamme energianeuvontaa ja kannustamme energiatehokkuuteen.
  • Mahdollistamme asiakkaillemme kestävän energiankulutuksen.

Hiilivapaata energiantuotantoa

Strateginen tavoitteemme on luopua fossiilisia polttoaineita käyttävästä energiantuotannosta vuoteen 2023 mennessä. Energiantuotannossa investoinnit ovat vahvasti painottuneet uusiutuviin energiamuotoihin, pääasiassa tuulivoimaan. Nyt omasta energiantuotannosta yli 90 prosenttia on hiilivapaata. Lähivuosina fossiilinen tuotanto tulee vähenemään entisestään, kun hiilivoimaloita poistetaan käytöstä.

Energianeuvontaa ja kestävää energiankäyttöä asiakkaillemme

Myydyistä sähkösopimuksista noin 30 prosenttia oli vihreän sähkön sopimuksia, joissa myytävä energia tuotetaan uusiutuvilla luonnonvaroilla: tuulivoimalla, bioenergialla ja vesivoimalla.

Kiinnostus aurinkosähkön tuottamiseen on kasvanut vahvasti sekä kuluttaja- että yritys- ja yhteisöasiakkaiden keskuudessa. Vuoden alussa toimme markkinoille omat aurinkosähköjärjestelmät yhteistyössä Lem-Kem Oy kanssa. Tavoitteena oli tarjota asiakkaille varmatoiminen ja oikein mitoitettu järjestelmä kokonaispakettina, jossa huomioidaan toteutus suunnittelusta käyttöönottoon ja käytönaikaiseen tukeen saakka. Vastaanotto on ollut myönteinen ja järjestelmiä on myyty sekä omakoti- että yritysasiakkaille.

Olemme mukana rakentamassa omalla verkkoalueellamme, Korialla, vuonna 2019 järjestettäviä asuntomessuja.  

Pilotoimme myös kotiautomaatioratkaisua, kodin älykästä järjestelmää, jossa mobiiliapplikaation avulla voidaan valvoa ja ohjata kodin sähkönkäyttöä. Lämmitys, vesivaraajan säädöt, autonlämmitys ja myös erilaiset turvajärjestelmät kuuluivat järjestelmän piiriin. 

Sähköautojen latausta varten rakennettiin kaksi latauspistettä päätoimipaikan pihalle Elimäelle. Olimme mukana rahoittamassa Motivan tuottamien latauspisteiden hankintaa koskevien oppaiden, kuten Kiinteistöjen latauspisteet kuntoon sekä Sähköauton ostajan ABC, päivitystä ja kehitystyötä. 

Alueen kirjaistoissa on noin 60 energiankulutusmittaria, joita asiakkaat voivat lainata veloituksetta käyttöönsä. Olimme kertomusvuonna mukana rahoittamassa myös puolueettomien energianeuvojien toimintaa Kymenlaaksossa ja Päijät-Hämeessä. 

Energiatehokkuussopimus velvoittaa omaan energiatehokkuuteen

Kymenlaakson Sähkö on mukana myös uudella energiatehokkuussopimuskaudella 2017–2025. Sopimus velvoittaa energiankäytön tehostamiseen vapaaehtoisesti kehittämällä innovatiivisia uusia energiapalveluita ja energiatehokkuustoimia asiakkaille. Energiankäyttöä on tehostettava myös omassa toiminnassa energian jakelussa ja tuotannossa. Tavoitteena on vähintään kuuden prosentin tehostaminen vuoteen 2025 mennessä vuoden 2016 energiankäyttöön verrattuna.

Kymenlaakson Sähköllä on käytössä oma aurinkosähköjärjestelmä, joka tuottaa sähköä pääasiassa päätoimipaikan energiatarpeisiin.