Vuosikertomus 2018

Kymenlaakson Sähkö vietti 100-vuotisjuhlavuotta vuonna 2018. Vuosi oli toiminnallisesti ja taloudellisesti onnistunut, ja jatkoimme toiminnan uudistamisen ja kehittämisen tiellä. Mittavat investoinnit sekä sähköverkkoon että sähköntuotantoon alkoivat tuottaa tulosta. Toimitusvarmuus oli ennätystasolla ja hiilineutraalin tuotannon osuus on pystytty nostamaan lähes 90 %:n tasolle. Yhtiömme sai henkilöstötutkimuksen perusteella tunnustuksen yhtenä Suomen innostavimmista työpaikoista.

Tunnuslukuja

liikevaihto

liikevoitto


Katso tilinpäätös 2018

Sähkön hankinta 2018, yhteensä 1 103 GWh

Sähköpörssi 590.8 GWh
Turve 10.6 GWh
Biopolttoaineet 17 GWh
Vesivoima 161.6 GWh
Tuulivoima 52.4 GWh
Kivihiili 54.3 GWh
Ydinvoima 216.2 GWh