Vuosikertomus 2020

Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen monella tavalla. Globaalisti vuotta hallitsi koronapandemia, ja energia-alaan vaikuttivat voimakkaasti poikkeuksellisen lauha sää sekä sähkön hinnan romahtaminen. Kymenlaakson Sähkö -konsernin liikevaihtoa ja tulosta painoivat alentuneet toimitusmäärät sähkönmyynnissä, -tuotannossa ja -siirrossa sekä sähkön markkinahinnan lasku. Sähkön siirtohinnat pysyivät ennallaan jo kolmatta vuotta. Henkilöstön sitoutuminen yhtiön toimintaan ja arvoihin näkyi sekä onnistuneessa etätyössä että henkilöstötutkimuksen erinomaisissa tuloksissa.

Tunnuslukuja

liikevaihto

liikevoitto


Katso tilinpäätös 2020
KSOY_hiilineutraali_sahkon_tuotanto_2020.jpg