Vuosikertomus 2021

Konsernin liikevaihtoa nostivat kasvaneet toimitusmäärät sähkönmyynnissä ja -siirrossa sekä sähkön markkinahinnan voimakas nousu. Yli 19 miljoonan investoinnit kohdistuivat pääosin sähköverkon toimitusvarmuuden parantamiseen. Konsernin tulosta heikensivät merkittävästi sähkön myyntitoiminnan tappiot vuoden lopulla. Investoinnit hiilivapaaseen energiantuotantoon saivat jatkoa, kun KSOY on mukana Suomen suurimman tuulivoimapuiston rakentamisessa. Hankkeen myötä yhtiön tuulivoimatuotannon määrä tulee kolminkertaistumaan vuoden 2024 loppuun mennessä. Asiakaspalvelussa onnistuttiin hyvin haastavasta markkinatilanteesta huolimatta, ja mitatut tulokset ylittivät asetetut tavoitteet.

Tunnuslukuja

liikevaihto

liikevoitto


Katso tilinpäätös 2021
KSOY_sahkon_tuotanto_2021_SUO.jpg