2017 i korthet

Viktiga händelser under året

01–04 / 2017

 • Egna solelsystem introducerades på marknaden i samarbete med Lem-Kem Oy.
 • Vi inledde i Lappträsk byggandet av en 33:e elstation.
 • Den 23 januari 2017 firade vi Eldagen. Temat var framtidens energilösningar och i programmet ingick skridskoevenemanget för hela familjen Energi på isen i Ilona Areena i Kotka.
 • Vi var med på Pioneeripuisto-dagen den 22 april som var riktad till de kommande byggarna på Bostadsmässan i Kouvola.
 • Stormvindar bröt av elektriciteten i mars – omkring 5 000 kunder var utan elektricitet.
 • Mobilversionen av störningskartan betjänar nu de kunder som använder smarttelefon.  
 • På vår rundtur till stormarknader träffade vi kunder i Kouvola, Elimä, Orimattila, Inkeroinen, Karhula och Kotka.
 • Redogörelsen Framtidens elanvändare i glesbygden inleddes i samarbete med Villmanstrands tekniska universitet och tre nätbolag.

05–08 / 2017

 • Kymmenedalens El förvärvade Kotkas aktier, bolagets ägare består nu av 11 kommuner.
 • Wattvagnens sommarturné genomfördes på samma sätt som tidigare år: 7 orter, 8 etapper, 11 dagar.
 • Kymmenedalens El beviljade stipendier till sex nybakade studenter och till tre unga som utexaminerades från yrkesinstitut.
 • Den gamla trätransformatorn som varit länge i användning i Hämeenkoski flyttades till Elimä hembygdsmuseum.
 • Inom Kymmenedalens Elnäts område utfördes årliga flygfotograferingar av nätet. I turen stod områdena i Luumäki, Miehikkälä, Inkeroinen, Anjala, Koria, Pyttis, Lappträsk och de norra delarna av Kotka.
 • Kvistningen av träden vid utkanterna av ledningsområdet inleddes i Hollola, Orimattila och Artsjö. Under sommaren kvistades sammanlagt omkring 230 ledningskilometer.
 • Stormen Kiira drabbade i augusti på bred front de västra delarna av vårt distributionsområde och orsakade som värst ett avbrott i fler än 12 000 kunders eldistribution.      

09–12 / 2017

 • Vindkraftparken i Ömossa i Kristinestad färdigställdes och höjde Kymmenedalens El:s andel av kolfri produktion till över 90 procent.
 • Bolagets brand gjordes överskådligare och den nya företagsidentiteten togs i bruk.  
 • Vi delade ut 10 stipendier till ungdomar som är framgångsrika inom idrott och kultur.
 • Under höstens stormarknadsturné träffade vi kunder. Under hösten besökte vi flera köpcentra och stormarknader på olika håll i vårt verksamhetsområde.
 • Den nya elstationen i Lappträsk togs i bruk och leveranssäkerheten förbättrades i området.
 • Med MPY Palvelut Oyj ingicks ett ICT-serviceavtal. Vi har nu tillgång till mer omfattande resurser för att svara på de utmaningar som digitaliseringen medför och utveckla kundtjänsten med hjälp av ICT.
 • Öster om Orimattila utfördes kvistning av träd vid utkanten av ledningsområdet.
 • Upplega, dvs. snö som har packats på trädgrenarna, orsakade störningar i eldistributionen. Ett fel i stamnätet mörklade hem i det västra nätområdet i månadsskiftet november–december.