Strategi

KSOY huoneetaulu A3 swe vaaka (002)

Energi i vardagen!

Nyckelteman i vår strategi är kunderna, förnyelse och konkurrenskraft och en stabil grund för verksamheten. Ledningsgruppen beredde augusti–september en uppdatering av strategin vars mål var att göra strategin skarpare och uppdatera den enligt den förändrade omvärlden. Uppdateringen av strategin godkändes på styrelsemötet 5.10.2017. Värdena har utarbetats i en process som omfattade hela personalen under vårvintern 2017.

Tillväxt genom förnyelser

Vi ställer kunderna i centrum med den bästa kundtjänsten, nya produkter och verksamhet enligt brandet. Vi förnyas genom att handla enligt våra värden, stärka vår kompetens och leda våra tjänsteproducenter. Vi höjer vår konkurrenskraft genom att styra kundlönsamheten och digitalisera vår verksamhet. Vi övergår till kolneutral produktion och stärker nätets leveranssäkerhet.

Kunderna i fokus

Vi tar hand om vårt brand och säkerställer att vi finns där kunderna finns. Vår kundtjänst är den bästa inom hela branschen. Vi utvecklar och digitaliserar våra tjänster i de olika kanalerna med kunderna som utgångspunkt. Vår produktutveckling svarar på kundernas behov.

Vi förnyas och utvecklas

Vi arbetar enligt våra värden. Samtidigt utvecklar vi den egna verksamheten och kompetensen med tanke på de framtida behoven.

Vi höjer vår konkurrenskraft

Vi prioriterar förståelse av kundrelationerna och fungerande samarbete med våra tjänsteleverantörer. Genom det kan vi öka vår konkurrenskraft och växa inom utvalda delområden.

Vi stärker våra strukturer

Vi arbetar kostnadseffektivt inom nät- och energiaffärsverksamheten och har siktet inställt på framtiden. Vi fortsätter att satsa starkt på produktionen av förnybar energi och deltar även i nya affärsverksamheter inom branschen.

Värden

En väl betjänad kund

Vi uppskattar våra kunder.
Vi producerar nytta och välmående.
Vi håller vad vi lovar.

Styrka genom samarbete

Tillsammans lyckas vi.
Vi stöder varandra.
Vi bryr oss om varandra.
Vi håller vad vi lovar.

Öppenhet i vardagen

Vi för en öppen kommunikation.
Vi lyssnar på alla.
Vi handlar rättvist.

Bättre resultat genom förnyelse

Vi arbetar målinriktat.
Vi uppskattar bra arbete.
Vi utvecklar oss själva.
Vi är flexibla.