Nyckeltal 2017

   2017 2016  2015  2014  2013 
Omsättning, milj. euro 93,6  94,1  93,9  106,2  119,4 
Rörelsevinst , milj. euro 53,7  13,4  9,1  12,0 18,8 
Rörelsevinst % 60,6  14,3  9,7  11,3  15,8 
Balansräkning, milj. euro 266,9  262,7  258,1  239,2  225,3 
Utbetald utdelning, milj. euro 8,3*  11,0  11,0  10,7  10,6 
Investeringar, milj. euro 19,0  29,2  16,7  35,7  36,8 
Avkastning på sysselsatt kapital, %  25,5 9,1  4,4  6,0  9,9 
Soliditet, %  45,4  59,9   58,2 63,9  67,7 
Soliditet exkl. anslutningsavgifter, % 20,0  34,8  33,4  37,5  40,3 
Likviditet (Quick Ratio) 1,9  1,4  1,7  1,4  1,9 
Antal anställda i genomsnitt 64  84  137  163  180 

* styrelsens förslag