Personal 2017

Koncernen hade 64 (84) anställda. Antalet fast anställda var 62 (68) vid utgången av räkenskapsperioden.  

Vid räkenskapsårets slut arbetade 28 (27) av de fast anställda i koncernen inom energiverksamheten, 19 (20) i nätbolaget och 15 (22) inom ekonomi- och förvaltningstjänsterna. Medelåldern för de fast anställda vid koncernen var 48,5 (49,5) år. Personalkostnaderna uppgick under verksamhetsåret till 4,4 (5,7) miljoner euro, dvs. 4,7 (6,0) procent av omsättningen.

Antalet anställda i medeltal 2013–2017

Åldersfördelning bland personalen 2017

Kvinnor / Män vid slutet av 2017

kvinnor 26 st.
män 36 st.

Personalkostnader 2013–2017