Affärsverksamhet

Energi och nätet – två starka stödpelare för verksamheten

Kymmenedalens El är en energikoncern som ägs av 11 städer och kommuner. Koncernen är en av de viktigaste aktörerna inom energibranschen i Finland. Kärnfunktionerna inom affärsverksamheten är produktion och försäljning av elenergi samt nätverksamhet, dvs. elöverföring.

Inom koncernen svarar Kymmenedalens El Ab, som säljer el i hela landet, produktion och försäljning av elektricitet. Kymmenedalens Elnät Ab betjänar 103 000 kunder i fyra landskap. Bolaget svarar för koncernens nätaffärsverksamhet, dvs. för planering, byggande och användning av elnätet. Kymmenedalens El Ab har ägarandelar i Kymppivoima-bolag, Kaakon Alueverkko Oy, Orimattilan Lämpö Oy och Elvera Oy.

Organisaatio_RUO_18 (002).png

Ekonomisk utveckling per affärsverksamhet/bolag, mn€

 Omsättning  Rörelsevinst
   2017  2016 2017  2016 
Enegiaffärsverksamhet   48,8 55,6  3,4  4,3 
Kymmenedalens Elnät Ab 48,0 41,2  50,8  8,3