Nätaffärsverksamhet

Elnätets leveranssäkerhet ökar snabbare än det uppställda målet

Kymmenedalens Elnät Ab:s omsättning uppgick till 48,0 (41,2) miljoner euro och rörelsevinsten till 50,8 (8,3) miljoner euro. Överföringspriserna höjdes vid början av året. Inverkan av leasingarrangemanget för elöverföringsnätet på rörelsevinsten var 37,5 miljoner euro.

Antalet elanvändare hos Kymmenedalens Elnät visar en liten uppgång – bolaget hade i slutet av året 102 823 (102 734) elanvändare. Under året byggdes 217 (213) nya elanslutningar. I distributionsområdet användes 1,3 procent mindre elektricitet än året innan, dvs. 1 334 (1 351) miljoner kilowattimmar.

Antalet nya anslutnningar 2013–2017

Övriga
Semesterbostäder
Rad- och höghus
Egnahemshus

Rasande Kiira orsakade förstörelse i nätområdet

Åskstormen Kiira som svepte över nätområdet i augusti var ett av de mest förödande ovädren i bolagets historia. Inom loppet av några timmar orsakade stormen över 50 fel i mellanspänningsnätet och elstörningar för mer än 12 000 kunder i bolagets västra nätområde. Störningarna på felställena var omfattande eftersom det föll stora träd över ledningarna och reparationer i efterhand var nödvändiga på flera ställen. Över 70 personer deltog i utredningen av störningarna och kostnaderna steg till över 1 miljon euro.

I december ledde ett sällsynt fel i stamnätet till elavbrott för cirka 15 000 hushåll i Kymmenedalens Elnäts område. Lovisa, Lappträsk, Liljendal och en del av Elimä mörklades i tre timmar.

Kiira-myrsky (002).png

Ovädret Kiira drabbade vårt område 12.8.2017.

Investeringarna fortsätter i stabil takt

Investeringarna i kabling och övriga investeringar i nätet som förbättrar leveranssäkerheten uppgick till 14,9 (17,0) miljoner euro. De viktigaste målen var elstationen i Lappträsk och 110 kV kraftledningen som matar den som väsentligt bidrog till att stärka leveranssäkerheten i Lappträsk-området när de färdigställdes. 

Leveranssäkerhetsmålet enligt vilket 50 procent av kunderna ska finnas inom det leveranssäkra nätet före slutet av 2019 har redan uppnåtts i förtid. Investeringarna i elnätet riktar sig efter tätorterna allt mer till glesbygden. 

Investeringar i leveranssäkerheten 2013–2017

Undersökningen Elkund i glesbygden 2030 som hjälp vid nätbyggandet

Eltillgången i glesbygden förbättras genom omfattande investeringar i enlighet med målen för leveranssäkerhet. Vid nätbyggandet används lösningar som är så kostnadseffektiva som möjligt och ändamålsenliga för elanvändaren. Kymmenedalens Elnät deltar tillsammans med tre andra nätbolag i ett projekt som koordineras av Villmanstrands tekniska universitet och som undersöker vilka behov elanvändare i glesbygden kommer att ha i framtiden och utvecklar utifrån dem kostnadseffektiva nätlösningar. Syftet är att finna lösningar som betjänar elanvändaren så väl som möjligt även i framtiden. Enkäten slutfördes under året. Resultatet ska beaktas i planeringen av nätbyggandet.